Blogia
trastamara

Conzentrazión

Guei en Zaragoza, Uesca, TEruel, Calatayud, en toz os conzellos españoles bi ha conzentrazión contra ETA y o gobierno. Conboca l'Asoziazión de Bitimas d'o Terrorismo, que ye qui ripresenta o dolor d'os que han sentiu en as carnes o terror y o dolor d'as bombas y os tiros. Concarando as burlas y o disprezio d'o gobierno, as bitimas son as representans d'a firmeza contra o terrorismo. Bi seremos en o conzello, refirmando ixo en o que creyemos, que o gobierno ye responsable a o menos subsidiario de l'atentau d'o sabado. Encara continan rechirando entre as enrunas os cuerpos d'os dos inmigrans muertos. A penar d'o que o gobierno no ha dito encara que son muertos. Agora lis tornan a pesar os muertos en a capeza.

0 comentarios